Gelicentieerde AdBlue installaties op maat

AdBlue

Gedeponeerd bij bureau van intellectuele eigendom zijn wij gespecialiseerd en bevoegd voor het plaatsen van AdBlue installaties.

Vraag naar een offerte op maat voor uw tractor.

AdBlue is een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij diesel motoren, om ze schoner te laten rijden.  AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de Tracktoren meegenomen.

Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

Door toevoeging van AdBlue wordt het mogelijk dat dieselmotoren voldoen aan de in 2005 ingevoerde Euro IV-norm, de Euro V-norm en de Euro VI-norm.